نقش روابط عمومی در نمایشگاه

                                                                                                                                                    

قبل از نمایشگاه:

1.     اطلاع رسانی سریع، جامع، و مهیج در تمامی رسانه ها (رادیو، تلویزیون، تلگرام و...)برای جذب بیشتر بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان

2.      انتشار بروشور، پرسشنامه، نظرسنجی، کاتالوگ، لوح تقدیر و...

3.      تهیه دعوتنامه برای برند های روز برای احترام و حضور مستمر آنان

4.      هماهنگی  هتل  برای اسکان مهمانان ویژه نمایشگاه

5.      هماهنگی های لازم برای حضور اتومبیل های VIP برای میهمانان ویژه

6.       هماهنگی و دعوت از شخصیت های برجسته کشوری و بین المللی نسبت به نوع نمایشگاه

7.      هماهنگی لازم با مسئولان سالن همایش ها برای اجرای افتتاحیه شکیل برای نمایشگاه های خاص مانند دعوت از گروه سرود زنده، مجری،خواننده و ...

8.      پیش بینی رادیو نمایشگاه و تامین محتوای آن

9.  مخاطب پژوهی در راستای شناسایی بازدید کنندگان هدف از نمایشگاه

در حین برگزاری  نمایشگاه:

1.      توزیع اقلام انتشاراتی تهیه شده (بروشور و کاتالوگ و...)

2.      انجام نظرسنجی های میدانی و  پیمایش های پرسشنامه محور برای جمع آوری اطلاعات

3.      پوشش خبری کامل نمایشگاه در رسانه ها مانند نشست خبری، مصاحبه، تهیه خبر و ...

4.      هماهنگی با غرفه ها برای دادن امتیاز به مشتری برای جذب مخاطب بیشتر بسته به نوع نمایشگاه

5.      چاره اندیشی رسانه ای در صورت مراجعه کم بازدید کنندگان برای بهبود وضعیت

6.      هماهنگی تشریفات و پذیرایی برای غرفه های ویژه

7.      هماهنگی لازم برای اجرای مراسم اختتامیه با حضور مدیران ارشد کشور

8.      هماهنگی لازم برای خروج میهمانان بین المللی و جابه جایی های لازم برای میهمانان ویژه

9.  استقرار نیروهای متخصص برای راهنمایی بازدید کنندگان ویژه و تشریفات خاص

10.  ایجاد رادیو نمایشگاه و تامین محتوای آن

12.  اطلاع رسانی صحیح و مناسب از برنامه های جاری نمایشگاه در طول روز و ترغیب بازدید کنندگان برای استفاده صحیح از آنها

پس از نمایشگاه:

1.      بررسی پاسخنامه، نظرات و پیشنهادها و... برای بهبود نمایشگاه های بعدی

2.      ارسال بازخورد کلی عموم و پیشنهادهای موثر به واحد های مرتبط با پیشنهاد برای بهبود نمایشگاه بعدی

3.      تحلیل نمایشگاه و ارسال آن به واحد های مرتبط برای بهبود نمایشگاه بعدی

4.      شروع هماهنگی ها برای برگزاری نمایشگاه بعدی با استفاده از تجربه های قبلی

5.      پایش رسانه ها در مورد نمایشگاه

6.       تلاش برای ارتباط دائمی با مخاطبان هدف نمایشگاه ها پس از برگزاری (تلقی مخاطبان به عنوان مخاطبانی دائمی و ماندگار)

7.      آرشیو اقدامات انجام شده به عنوان سندی ماندگار از طریق روزنامه های یومیه