فناوری و اینترنت، دولت و محتوای صنعت ارتباطات، بازاریابی، روابط عمومی، تبلیغات و ... تغییر کرده است. همچنین ارتباطات دیجیتال روش های سنتی را در هر یک از بخش هایی که قبلا ذکر شده تغییر داد. رسانه های اجتماعی، رسانه های جریان اصلی را برای مبارزه و تسلط به رسانه های بزرگ تبدیل کرده اند. به طور کلی، آنچه در حال حاضر در کل صنعت ارتباطات و روابط عمومی اتفاق افتاده است، چهره و فاز جدیدی است.

نیاز دولت به قابلیت های روابط عمومی ها

اگر دولت می خواهد فضای جامعه را برای جذب سرمایه گذاران مهیا کند باید از پتانسیل ها و قابلیت های کارشناسان روابط عمومی، متخصصان مدیریت شهرت، سازندگان حرفه ای تصویر و مدیران استفاده کند. همچنین نیاز به ارتباطات موثر و ارتباطات استراتژیک که انسجام ملی، همزیستی صلح آمیز و دیگر زمینه ها را تقویت می کند به ما کمک می کند تا دیوارهای ترک و بی اعتمادی را اصلاح و برطرف کنیم.

نقش روابط عمومی برای مبارزه با فساد اداری

مهمترین چالش های دولتهای بعد از انقلاب، فساد است. همچنین سیاست های اقتصادی، سیاسی و امنیتی ناپایدار از جمله این چالش هاست. این بخشی از چالش های شهرت ایران است. این ها مسائلی است که کشور را سیاه رنگ می کند و سرمایه گذاران و گردشگران را فراری می دهد. ما به وحدت و پیشرفت در کشور نیاز داریم و روابط عمومی در این زمینه می تواند کمک کننده باشد.

نقش روابط عمومی در کمک به اقتصاد

رکود اقتصادی به ایده های نوآورانه، مدیریت تغییر، سرمایه گذاری و بهینه سازی منابع نیاز دارد. هر سازمان به دنبال راه هایی برای زنده ماندن است. در این زمان، روابط عمومی ها باید کلاه های تفکر و خلاقیت خود را بر روی آنها قرار دهند و در ارایه خدمات برتر به مشتریان و مخاطبان خود پیشگام شوند. این تنها راه برای خارج شدن از وضعیت رکود است. با این حال نظرات دیگری هم وجود دارند که بر این باورند که دولت علاقه مند به شرکت دادن کارگزاران ارتباطات و روابط عمومی در این روند نیست همان طور که در چهار سال گذشته شاهد آن بودیم. آنچه می توانم بگویم این است که دولت در سطوح ملی و بین المللی باید روابط عمومی ها را درگیر کند.