شرکت های بیمه به لحاظ نوع و ماهیت خدمات خود نیازمند نظام های بازاریابی کارآمد و قدرتمند هستند. کارآمد باید باشند تا توان استفاده از ابزارهای نوین و جذب بیمه نامه را برای ادامه فعالیت شرکت داشته باشند و قدرتمند باشند تا بازارهای خود را حفظ کرده و گسترش دهند.

اما باید توجه داشت که در دنیای اطلاعات کلان، شبکه های مجازی و میدان داری اپلیکیشن ها، تعاریف کارآمدی و قدرتمندی دچار تغییراتی در اولویت بندی مفاهیم متشکله هر یک شده است. در هر دو مفهوم "ارتباط" نه تنها از حاشیه به متن منتقل شده بلکه همچنین در مرکز متن نیز جای گرفته است.

در بازاریابی مدرن، کارامدی نظام های بازاریابی تنها استفاده از ابزارهای نوین و جذب بیمه نامه نیست بلکه توانایی در نفوذ در بازارهای نوین و بالقوه و گسترش نفوذ برند در اقشار گوناگون جامعه را در بر می گیرد. همچنین، دیگر تنها تعداد و گستردگی فیزیکی نمایندگی های فروش و رتبه توانگری مالی یک شرکت، نمایانگر قدرت یک شرکت محسوب نمی شوند؛ بلکه نمایشگر واقعی قدرت یک شرکت، این متغییر ها در کنار توانایی در جذب و حفظ هر چه بیشتر مخاطبین گسترده است.

بهره مندی از راهبردهای متکی بر اطلاعات کلان و ظهور انواع روش های مدرن بازاریابی از جمله بازاریابی عصبی (Neuromarketing ) همه وهمه از افزایش موقعیت ارتباط در فعالیتهای اقتصادی خبر می دهند.در جهانی که با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی، به شدت فشرده، کوچک و متنوع شده و تنوع خدمات به حد اشباع رسیده است، شیوه برقراری ارتباط، حفظ و ادامه آن نیازمند برخورداری از تکنیک های خاصی است. این همان نقطه ای است که نیاز به حضورکارشناسان روابط عمومی در آن به شدت احساس می شود. چراکه ارتباط شمشیری دو سویه است . هم می تواند به قدرت منجر شود و هم می تواند تخریب کند و ضعف بیافریند.

در این میدان استفاده از نیروهای غیر حرفه ای معمولا باعث روز ضررهای جبران ناپذری می شود. چرا که تغییر یک برداشت و احساس منفی که در اثر یک ارتباط اشتباه در یک مخاطب ایجاد می شود چندین بار مشکل تر از ایجاد یک اثر مطلوب در یک مخاطب بدون پیش گزینه است. کارشناسان روابط عمومی با ابزارها وتکنیک هایی که در اختیار دارند، از توانایی کنترل و هدایت ارتباط در مسیر مورد نظر برخوردار می باشند.

مسیری که نتیجه آن افزایش کارایی و قدرت شرکت متبوعشان است.در عصر شبکه های اجتماعی دیجیتال و عرضه انبوه کالا و خدمات شرکت های بیمه برای باقی ماندن در کورس رقابت، نیازمند تقویت ارتباطات خود هستند و برای این کار نیازمند استفاده از کارشناسان روابط عمومی هستند. با توجه به مطلب پیش گفته می توان گزاره پایانی را اینگونه ساختار بندی کرد که اگر بپذیریم در شرکت های بیمه همه باید بازاریاب باشند، پس همه بازاریاب ها باید کارشناس روابط عمومی باشند.