چاپ دوم کتاب «سرمایه اجتماعی» به عنوان اثری ارزشمند از دکتر جمشید اثنی‌عشری از سوی «خانه نشر» منتشر شد. ناشر در مقدمه این کتاب آورده است: این کتاب با هدف معرفی مفهوم نو و کاربردی «سرمایه اجتماعی» برای ارائه به بازار دانایی انتشار یافته است زیرا پرداختن به این موضوع به عنوان یکی از مبناییترین موضوعات در مباحث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که ضروری دارد اقشار مختلف جامعه نسبت به آن مطلع و آگاه باشند.
نویسنده کتاب نیز در ضرورت توجه به این مهم در پیشگفتار کتاب تاکید کرده است که «سرمایه اجتماعی» هم به کار جامعه میآید و هم به کار دولت‌ها و هم آحاد جامعه به آن تعلق دارد و میتواند نسبت به آن احساس مالکیت کند و هم دولتها، به همین علت موضوعی چند وجهی است که علاوه بر تحلیل رفتاری در حوزه فرد و اجتماع، در انواع گرایشهای علم مدیریت اعم از دولتی، صنعتی، بازرگانی، و حتی سیاست و اقتصاد به آن به طور جدی پرداخته شده و میشود.
کتاب سرمایه اجتماعی در 152 صفحه در قطع رقعی با تیراژ 3000 نسخه روانه بازار شده است. چاپ نخست این کتاب در سال 1393 منتشر شده بود. کتاب‌های «عصر خدمت»، «آموزه‌های مدیریت»، «مدیریت بر بال واقعیت»، «مباحث ویژه مدیریت و توسعه» و همچنین «مباحث کاربردی مدیریت نوین» برخی دیگر از آثار دکتر جمشید اثنی عشری در حوزه مدیریت است.