چرا روابط عمومی و تشریفات؟؟؟

در دنیای امروز برقراری ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی خانوادگی، منوط به رعایت اصول و آیین تشریفات است. تشریفات نه به معنای تجملگرایی و تجمل­پرستی، بلکه به معنای نظم­دهی و نظم بخشیدن در یک سازمان که روند فعالیت های منسجمی را در پیش دارد، از اصول اولیۀ ارتباطات اجتماعی به شمار می­رود.

تشریفات رعایت یک سری قوانین رفتاری است که نه تنها توسط نمایندگان یک کشور بلکه توسط نمایندگان و کارگزاران اکثر نظام های سیاسی و اجتماعی مختلف رعایت می­شود و متناسب با ساختار اجتماعی و فرهنگی، ویژگی های مذهبی و تاریخی و آداب و رسوم یک کشور تغییراتی در اجرای آن به عمل می­آید.

هدف روابط عمومی مردم‌داری است. به عبارت دیگر روابط عمومی‌ها شخصیت و اعتبار سازمان هستند و هر تصویری که از سازمان در ذهن مخاطبان ایجاد می‌شود نتیجه عملکرد روابط عمومی است. از سوی دیگر تشریفات هنر روابط عمومی است. در واقع تشریفات، شکوه، تزیین و احترامی است که در فرآیند ارتباطات اتفاق می­افتد و باید جایگاه خود را در روابط عمومی پیدا کند. لذا با توجه به این که تشریفات عمدتاً مربوط به مراسم می­شود زیر مجموعه مراسم قرار می­گیرد و عموماً در روابط عمومی ها واحدی به نام «مراسم و تشریفات» ایجاد شده است.

بعضی «مراسم و تبلیغات» را با هم می­بینند و بعضی با این اعتقاد که تشریفات عمدتاً مربوط به امور بین­ الملل و میهمانان خارجی است، معتقدند تشریفات زیرمجموعۀ امور بین­الملل است. اما به نظر می رسد تشریفات تنها به امور بین­الملل و میهمانان خارجی مرتبط نمی­شود، بلکه باید در تمامی فرآیند ارتباطی سازمان مورد توجه قرار گیرد، زیرا ایجاد خوشنامی و اعتبار سازمان به تمامی  فعالیت ها، مخاطبان و افکارعمومی مربوط می­شود.

با این دیدگاه، تشریفات در روابط عمومی به بخش مراسم مربوط می­شود و مراسم می­تواند از برگزاری یک جلسه گفتگو تا برگزاری یک همایش بین­ المللی را در برگیرد