هر راننده ای نیز باید هنگام انجام کار خود علاوه بر حفظ جان خود و همراهان خویش و دیگران و سالم رانندگی کردن، اصول مردمداری و حرمت سایر رانندگان، مأموران راهنمایی و رانندگی و به ویژه عابران را پاس دارد، از خلاف پرهیز کند، و با راندن خوب، سرمشق دیگران شود.

سه اصل اساسی رانندگی

  1. تواضع
  2. ادب
  3. هوشیاری

اصول رانندگی تشریفاتی

رانندگان تشریفات، بهترین رانندگان دنیا هستند. علاوه بر رعایت اصول سه گانه فوق یعنی تواضع، ادب و هوشیاری، افرادی خوش پوش، خوش بیان و خوش رفتار هستند و هر سازمان و شرکتی به وجود آنان افتخار می کند.

ظاهر آراسته و لباس  برازنده یکی از اصول اساسی افراد مؤدب و کاردان است. ظاهر آراسته قبل از زبان دهان به سخن آغاز کند، افراد را معرفی می کند، منش آنان را نشان می دهد و به دیگران می گوید که صاحب این آراستگی چه ویژگی های والایی دارد. وقتی سخن از ظاهر می رود، مقصود هم آراستگی سر و صورت است و هم کل اجزای اصلی لباس.

در آراستگی سر و صورت، رانندگان تشریفات از اصلاح موی پشت گردن خود غفلت نمی کنند و هر دو-سه روز یکبار آنرا نیز اصلاح می کنند تا مقاماتی که در صندلی عقب نشسته اند، آنان را از پشت سر آراسته بیابند.

اجزای اصلی لباس هم شامل کت و شلوار، پیراهن، جوراب و کفش است. رانندگان تشریفات همه روزه استحمام و از شامپوی مناسب موی خود و صابون بدون عطر استفاده، هم لباس زیر و پیراهن و هم جوراب خود را عوض می کنند. کت و شلوار آنان اتو خورده و کفش ها، واکس خورده و براق است. به همین خاطر توصیه می شود که این رانندگان دارای سه پیراهن و دو شلوار بوده، تا بتوانند همیشه تمیز و آراسته باشند. آنان همچنین یک جفت جوراب تمیز در صندوق عقب اتومبیل دارند تا در وقت ضرورت و در طی کار روزانه تعویض نمایند، یک لوله خمیر دندان و یک مسواک همراه آنان هست تا پس از هر خوردن خوراکی و نوشیدنی، دندانهای خود را مسواک زنند.

رانندگان تشریفات هنگام رانندگی تشریفاتی و قبل از آن، از خوردن خوراکی های پر بو حاوی سیر و پیاز و سبزیجات تند رایحه، خوراک های محلی پربو و نیز از خوردن هر نوع خوراکی در داخل اتومبیل پرهیز و از عطریات اصل دارای رایحه ملایم استفاده می کنند.

رانندگان خوش بیان هنگام کار نه تنها با مقامات که حتی به همکاران خود هم نهایت اصول آداب را رعایت می کنند، نه فقط کلمات نازیبا در سخن آنها نیست که در پاسخ به کلام ناخوشایند سایرین هم، پاسخی زیبا می گویند. آنان با رؤسا و مهمانان سازمان و شرکت در هر ردیف، محترمانه سخنی می گویند و هنگام رانندگی، فقط به سئوالات مرتبط با مسیر و کار خود جواب می دهند و از مداخله در گفتگوی سرنشینان اتومبیل پرهیز دارند، هنگام ورود به اتومبیل اگر فردی در خودرو نشسته است، سلام می کنند و در عین آنکه کاملا متوجه دستورات احتمالی هستند، پرسش ها را با عبارات سنجیده و عالی پاسخ می دهند.

رانندگان تشریفات مقررات را به طور کامل و بر اساس ترتیبات مندرج در آیین نامه رانندگی رعایت می کنند. با سر نشینان و همکاران خود بهترین رفتار را دارند و هنگام رو به رو شدن با مقامات و مهمانان سازمان و شرکت در دست دادن تقدم نمی جویند

اتومبیل آنها نیز نشان از رفتار خوب آنان دارد. همه قسمت های داخل و صندوق عقب تمیز و منظم است. امور فنی اتومبیل به روز بررسی و کنترل می شود به گونه ای که هنگام برنامه تشریفاتی خودرو کاملا آماده انجام برنامه می باشد.

آنان در اتومبیل خود نمی خوابند، کفش از پای به در نمی آورند، مواد غذایی حمل نمی کنند. بعد از هر توقف، اتومبیل را تمیز و گردگیری کرده، داخل و خارج آنرا مرتب می سازند، مواظب وسائل باقی مانده مقامات و مهمانان در داخل خودرو هستند، امور ایمنی و امنیتی را هنگام برنامه های تشریفاتی و از جمله رها نکردن خودرو بدون مواظب آشنا، پیاده ساختن سرنشینان هنگام سوخت گیری و حضور به موقع در جای مقرر هنگام شروع و ادامه کار مراعات می کنند. آنان برنامه های شخصی خود را در فرصت های میان برنامه انجام داده، همیشه آماده کار هستند.     

رانندگان تشریفات مطلقا هیچ گونه خلاف مرتکب نمی شوند. بدون سرنشین و یا هنگام کار تشریفات، مقررات و علائم رانندگی را با دقت کامل رعایت می کنند و از درگیر شدن با رانندگانی که تخلف می کنند پرهیز و وقتی که به هر دلیل تخلف می کنند با افسران رانندگی مؤدبانه و قانونی رفتار می کنند.

سخن آخر

رانندگی تشریفاتی یعنی رانندگی بر اساس مقررات مکتوب و مرسوم رانندگی در ایران و در هر جای دنیا همراه با تواضع، ادب، هوشیاری و ظاهری آراسته، بیانی زیبا و مؤدبانه و رفتاری پسندیده.

منبع: سخنرانی علی محمد بیدارمغز