همکاری دارم که ظاهراً همیشه در حال بازیگوشی است، شما هرگز او را نمی بینید که پشت یک میز بنشیند و جواب تلفن ها را بدهد یا کارهای دفتری را انجام دهد. او مرتبا در حال تفریح، مسافرت، قایق سواری و ورزش های دیگر است. شما همیشه او را در حال بازی می بینید. اما نکته جالب این است که کارهای اداری خود رانیز به موقع و با دقت انجام می دهد. ما همیشه فکر می کنیم که او یک آدم بی خیال، بازیگوش و الکی خوشه. این تصویر دقیقی است که ما از همکارمان که آدم بسیار شادی است، داریم. اما واقعیت این است که او حتی کارهایش را منظم تراز ما که درباره اش چنین فکر می کنیم، انجام می دهد.

کسی که قواعد بازی را می داند و می خواهد بازیگر بی باک و جسور قوانین کار باشد چنین خصوصیتی دارد: خوش برخورد، راحت، آسوده و ظاهراً بی خیال اما منظم و متعهد. او می خواهد رشد کند .شما دوست دارید با چنین فردی همگام و همراه شوید. او هرگز نمی دود ، عجله نمی کند، وحشت نمی کند وگیج نمی شود.


او هر روز قبل از همه و اول وقت، کارش را شروع می کند اما کسی این را نمی فهمد.


اگر لازم باشد آخر هفته و روزهای تعطیل هم کار می کند اما هرگز نق نمی زند و از سختی و زیادی کار ناله نمی کند.


به این ترتیب استراتژی همکار من این است که اجازه نمی دهد کسی سر از کارهایش در بیاورد.


خب ، شما چگونه کار می کنید ؟ ایا می خواهید دوباره بخوانید ، یادبگیرید ، دانش و تجربه بیاموزید، سوال کنید، خودتان رااصلاح کنید و آنقدر به این کارها ادامه دهید تا به زیر وبم کار مسلط شوید. خب این کار را از همان اول انجام دهید وحالا راحت و خونسرد زندگی کنید.

برای این کار:
- هرگز به خودتان مهلت یا ضرب الاجل ندهید زیرا قصه معروف "از شنبه شروع می کنم" تکرار می شود.


- هرگز از کسی کمک نخواهید و هرگز اعتراف نکنید که مسئله ای خارج از فهم شما است . شما می توانید عقیده، توصیه، راهنمایی واطلاعات دیگران را بخواهید اما هرگز عاجزانه کمک نخواهید.


- هرگز نق نزنید و در باره سختی و زیادی کار شکایت نکنید.


- هرگز به دیگران اجازه ندهید کارهای خود را بر دوش شما بگذارند البته نباید به دیگران بگویید که چقدر کار می کنید.


- هرگز در کارهایتان افراط نکنید یعنی آنقدر کار نکنید که خیس عرق شوید، حتی کار زیاد اگر توام با آرامش باشد، لذتبخش است.


- همیشه به دنبال راههایی باشید که کارتان را آسان کند و فشار و استرس کاری را کاهش دهد.


کلام آخر اینکه طوری کار کنید که توجه دیگران جلب نشود و راههایی برای سرعت بخشیدن به کارتان پیدا کنید.