مقام معظم رهبری

🔹لزوم کار جهادی و تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم
🔹 امام خامنه‌ای در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم:
🔹جهت گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولد و مردمی» تغییر یابد
🔹در دیپلماسی به هنجارهای انقلابی افتخار و از ایستادگی مقابل سلطه احساس عزت کنید
🔹لزوم کار جهادی و تلاش بی‌وقفه برای حل مشکل معیشت مردم
🔹روحیات شهیدان رجایی و باهنر باید سرلوحه همه مسئولان و دولتمردان باشد
🔹تشکیل دولت دوازدهم در موعد مقرر و انجام‌شدن آسانِ فرآیند شکل‌گیری دولت بسیار مهم و کم‌نظیر بود
🔹نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند
🔹4 سال برای انجام کارهای اساسی، زمان کمی نیست، همچنانکه امیرکبیر در دوران سه‌ساله صدارت خود،کارهای مهمی کرد
🔹اکنون کشور به فعالیت هایی از آن جنس نیاز دارد
🔹تحمل شنیدن صدای مخالف را داشته باشید و از نقادی استقبال کنید
🔹«سفرهای استانی» بسیار خوب و مفید است / تاکید بر«پرهیز از اشرافی گری»