رئیس جهاددانشگاهی واحد قم یکی از آسیب های جدی که روابط عمومی را در معرض خطر قر ار می‌دهد اینست که روابط عمومی خود را موظف به توجیه دستگاه خاص خود بداند، و عنوان کرد: این کار اعتماد عمومی مردم را از روابط عمومی سلب می کند؛ باید اخلاق مدار باشیم و کلید حل مشکلات باشیم نه اینکه هر اشتباهی را توجیه کنیم. به گزارش ایسنا منطقه قم، دکتر محمد حیدری پیش از ظهر امروز در شورای روابط عمومی‎های استان قم و نشست تخصصی نوانگار در دانشگاه قم گفت: دانشگاه قم یکی از زمینه‌های کاری جهاددانشگاهی است که در عرصه‌های مختلف با جهاددانشگاهی واحد قم همکاری دارد.

وی افزود: امیدواریم که خروجی این برنامه به نشاط بیشتر فعالیت‌های روابط عمومی بیانجامد و فعالیت‌های روابط عمومی‌ها در این حوزه گسترده‌تر شود. رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم بیان کرد: روابط عمومی شاید به شکل نوین خود عملکرد مدیریتی پیدا کرده است و مورد توجه مجامع قرار گرفته است ولی از صدر اسلام، در سیره پیامبر اکرم اهمیت این موضوع بیان شده است. وی گفت: خداوند در قرآن کریم نیز خطاب به پیامبر اکرم(ص) فرمودند که رحمت خدا بود که تو را با خلق خوش و آسان گیر قرارداد وگرنه مردم از کنار تو پراکنده می‌شدند.

حیدری اظهارکرد: نامه‌نگاری‌هایی که از سوی پیامبر اکرم(ص) به امپراتوری‎های بزرگ انجام می‎شد، برپایی نماز جماعت و نماز جمعه و احداث مساجد و تعامل با مردم و دیگران و عهدنامه‌های اخوت از جمله فعالیت‌هایی بود که پیامبر اکرم در این حوزه انجام دادند. رئیس جهاددانشگاهی واحد استان قم بیان کرد: اگر بازخورد خوبی از این برنامه‌ها داشته باشیم و رضایت جلب شود این برنامه‌ها توسعه خواهد یافت؛ اساتید این دوره آموزشی نیز بسیار مجرب هستند و این سلسله دروس را توسعه داده اند.

وی گفت: مرکز افکار سنجی در سال 80 تشکیل شد و فعالیت گسترده‌ای دارد؛ برخی از ارزیابی‌های ایسپا منحصر به فرد است؛ در انتخابات ریاست جمهوری اخیر با ارزیابی‌هایی که انجام شد گزارش‌های ایسپا در خصوص تعداد آرا به تفکیک شهرها با نیم درصد اختلاف دقیقا بازخورد رای عمومی بود. حیدری اظهارکرد: یکی از آسیب‌های جدی که روابط عمومی را در معرض خطر قر ار می‌دهد آن است که روابط عمومی خود را موظف به توجیه دستگاه خاص خود بدانند زیرا این کار اعتماد عمومی مردم را از روابط عمومی را سلب می کند؛ باید اخلاق مدار باشیم و کلید حل مشکلات باشیم نه اینکه هر اشتباهی را توجیه کنیم.

رئیس جهاددانشگاهی واحداستان قم بیان کرد: فعالیت‌های روابط عمومی باید با اصول نوین و به شکل مستمر انجام شود و دسترسی به علم روز از مهمترین وظایف روابط عمومی‌ها است.