تولید بالقوه اخبار یا آنچه "کالور" به عنوان "دقت و صحت" اشاره می کند، یک چالش اخلاقی دیگری است که توسط روزنامه نگاری پهباد مطرح می شود، مخصوصا زمانی که در سطح بین المللی انجام می شود. پهباد به عنوان سلاح آمریکا در جنگ با تروریسم انتخاب می شود. سال گذشته نیروی هوایی ایالات متحده خلبانان پهباد را بیشتر از خلبانان جنگنده آموزش دادند (Bumiller، 2012).
 

خبرنگاری پهباد در معرض خطر غرق شدن در تکنولوژی قرار گرفته و در مقابل آنها چیزی روی صفحه نمایش ظاهر می شود که فراموش می کنند که چرا آنها پهباد را در اولین مکان به پرواز در می آورند.
 

برای روزنامه نگاران پهباد، نام بازی، اخبار است و تنها راه برای حرکت به سطح بعدی ممکن است فراموش کردن همه بدبختی ها باشد. به همین ترتیب، روزنامه نگاری پهباد ممکن است رابطه مخاطبان با اخبار را ارتقا دهد.
 

با این حال، چالش های اخلاقی در اطراف تولید اخبار واقع شده است. پیگیری حقیقت روزنامه نگاری، مثل همه پرسش های خوب، نیاز به همگرایی سه عنصر دارد: شخصیت خوب، روش خوب و ارزیابی خوب. روزنامه نگاران نیاز به فضایل خاصی دارند. آنها باید از بهترین روشهای موجود استفاده کنند.
 

بدین معنی است که روزنامه نگاران مسئولیت اخلاقی بدون ساده سازی زیاد و بدون تعصب اخبار را به عهده دارند. اگر قرار دادن یک پهباد در منطقه ای از درگیری یا فاجعه، جهان را تحت خشونت سرد خود قرار دهد یا آن را پنهان کند، اگر زندگی مردم را با نمایش های (غیر)واقعی YouTube نشان دهد، استفاده از آن نمی تواند اخلاقی باشد.
 

با این حال، اگر روزنامه نگاران، پهبادها را با هدف خوب به عنوان وسیله ای برای ارائه اطلاعات بهتر به کار بگیرند، پهباد ها ممکن است یک ابزار نوآورانه برای جمع آوری اطلاعات باشند. کد اصول اخلاقی SPJ شامل محدودیت هایی است که می تواند برای پهبادها و بازی سازی اخبار اعمال شود.
 

این امر مستلزم آن است که روزنامه نگاران "به دنبال حقیقت و گزارش آن باشند"، از تحریف عمدی اطلاعات، اجتناب از تسریع و یا برجسته کردن "حوادث خارج از محدوده" خودداری کنند و شیوه های جمع آوری اطلاعات شان شفاف باشد (انجمن روزنامه نگاران حرفه ای، n.d.a). این شروع خوبی است.
 

بنابراین، کدهای اخلاقی رسانه های سنتی باید دوباره بازنگری شوند تا توانایی پهبادها برای تولید اخبار را در نظر بگیرند.