سال 1992 بود. من تازه اولین کار وکالت را در حوزه انتخابی ارتباطات شروع کرده بودم و نمی توانستم منتظر بمانم تا شروع به مشاوره همکاران و مشتریان برای اثبات واقعی خود کنم. اما همانطور که می توان حدس زد، با وجود شور و شوق زیاد و اندیشه های بی شمار، افکار من به طریقی که انتظارش را داشتم، بطور کامل پیش نمی رفت.
چالشهایی در این راه وجود داشت: دید محدود مشتری و دسترسی حداقل به رهبری کار. به عنوان یک کارمند تازه در کالج، بزودی متوجه شدم که تعهد به کار بیش از تفکر غلط ارزش دارد. قبل از اینکه بتوانم نظرات خود را بیان کنم مجبور به پرداخت هزینه های خود بودم. انتظار می رفت که بجای ایده های اولیه، از اجرای کار پشتیبانی شود. این دوره در محل کار، درست قبل از بازاریابی کسب و کار در هاروارد بود که زنجیره سود خدماتی را تبلیغ می کرد، مفهومی که روابط علی بین رضایت کارکنان، وفاداری مشتری و سودآوری و رشد کسب و کار را به رسمیت می شناسد.
مدل زنجیره سود خدماتی برای اطلاع رسانی در مورد هدف من از اینکه چگونه سازمانها باید برای دستیابی به موفقیت در هر سطح کار کنند، ادامه می یابد. در حال حاضر، به عنوان مدیرعامل شرکت پورتر نوولی، روزهای اولیه در شرکت ارتباطات همچنان به من اطلاع رسانی می شوند. این روزها من بر یک شبکه جهانی کارشناسان ارتباطات نظارت دارم. افتخار بزرگ همکاری نزدیک با رهبران عالی کسب و کار را دارم و آنچه من متوجه شدم این است که کار من، کنار آمدن با همه ایده های بزرگ نیست.
در عوض، یکی از بهترین راههایی که می توانم به آن دست پیدا کنم، ایجاد محیطی است که ایده های بزرگ در هر کجا ممکن است اتفاق بیفتد و از طرف هر کسی بیان شود. در اینجا شش اصل را مطرح می کنم تا تفکر خلاقانه را تقویت کرده و موفقیت سازمانی را به پیش ببریم:
1) تعهد به رشد مردم خود
همانطور که شرکتهای بیشتری بدنبال یک محیط فرهنگی و یادگیری هستند که الهام بخش رشد شخصی و حرفه ای باشد، مزایای آموزشی و پرورشی و تأکید بر پیگیری اهداف شخصی افزایش یافته است. رهبران خلاق بجای دلسرد شدن از پروژه های پر شوق روزانه، کارکنان خود را تشویق می کنند تا تلاشهای خلاقانه ای را بوجود آورند که اهمیت و ثروت را در زندگی آنها به همراه داشته باشد. این که آیا این کار مانند سازماندهی یک تظاهرات، کمک به تلاش در جبران بلایای طبیعی، آموزش ماراتن یا شرکت در کارهای هنری باشد، زمانی که منافع گسترده تر افراد به رسمیت شناخته شوند، متوجه می شویم که کارمندان با رضایت بیشتر و مشارکت کامل برخورد می کنند.
2) در سراسر سازمان تنوع ایجاد کنید
در شرکت پورتر نوولی، تنوع را هم به عنوان یک ضرورت اخلاقی و هم یک ضرورت اقتصادی در نظر می گیریم. با دانستن این که سازمانها، زمانی که تنوع را در پیش بگیرند تقریبا در هر اقدامی بهتر عمل می کنند، در پی آن هستیم که تنوع و انعطاف پذیری را در همه مواردی که انجام می دهیم اعم از استخدام و ابقاء کارکنان، فرهنگ، توسعه، خدمات و موارد دیگر ادغام کنیم. من رهبران را به تفکر در مورد تنوع و انعطاف پذیری بیشتر از برنامه های منابع انسانی تشویق می کنم تا شروع به ادغام گروههای متنوع و تفکر متنوع به هر سطح و جنبه ای از سازمان برای پیشبرد نوآوری و ایجاد بهترین کمپین ها و برنامه ها برای مشتریان کنند.
3) با انجام کارهای خوب موفق شوید
در نهایت، میراث فرهنگی شرکت پورتر نوولی، هدف اصلی جک پورتر و بیل نوولی را برای ایجاد یک آژانس با این مفهوم که ما می توانیم با انجام کارهای خوب موفق شویم را در بر می گیرد. عقیده دارم که تمرکز ما بر پیشبرد فعالیتهای هدفمندانه از طریق تعامل و نفوذ، به سازمانها کمک می کند که تأثیر کار خود را ببینند. کاری که ما از طریق کمپین های متمرکز بر پیشرفت زیاد، حقوق بشر، حقوق مصرف کننده، بیماریهای مزمن، گرسنگی، تنوع و حقوق مدنی انجام می دهیم بر جامعه تأثیر می گذارد. ما به سازمانها در ارائه نوآوریها به بازار کمک می کنیم که این کار به ایجاد یک دنیای جدید و بهتر کمک می کند. ما اساسا معتقدیم که این کار، تجربه کاری برای اعضای گروه ما را پر بار می کند. پیشبرد نوآوری و ایجاد انگیزه در گروهها برای تأثیر گذاشتن، اولین گام برای پرورش سفیران افتخاری شرکتها می باشد.
با گوش دادن، راهنمایی و تعامل با افرادی که تجارب برند ما را ارائه می کنند، ما آنها را آموزش می دهیم که با مشتریان همین کار را انجام دهند همانطور که ما با آنها می کنیم. من رهبران را در همه سطوح تشویق می کنم تا چیزی که قرار است از ایده ها ایجاد شود و اشتیاق آنها برای ایجاد تأثیر را بخاطر بسپارند. هنگامی که محیط هایی ایجاد می کنیم که متفکران نوآور را قادر می سازد تا مشارکت و پیشرفت داشته باشند، در این صورت به سازمانهای خود خدمت می کنیم.

براد مک آفی مدیر عامل و شریک ارشد در شرکت پورتر نوولی