همه ما عادت کرده ایم بیشتر از آنکه بشنویم،حرف بزنیم. در ضمن دوست داریم دیگران نیز به حرفهای ما، هر چند کم اهمیت و تکراری، با دقت و توجه گوش دهند. خوب حالا خود شما چقدر به دیگران گوش می دهید. منظورم این نیست که شانه ای برای گریه های دیگران باشید، نه حداقل وقتی همکارتان با شما حرف می زند حواستان با او باشد. یک شنونده خوب کسی است که با توجه کافی به حرفهای دیگران گوش دهد. شما می توانید برای این کار موارد زیر را انجام دهید:
- لابلای حرف های او بگویید: آهان، خوب، بله، آره دارم می شنوم.
- از حرکات و اشارات زبانی مناسب استفاده کنید. چشمانتان را باز کنید و مستقیما به او نگاه کنید. خمیازه نکشید و مرتبا به ساعت تان نگاه نکنید.
- بعضی از حرف های او را تکرار کنید تا مطمئن شود که به حرفش گوش می دهید مثلا بگویید: آهان گفتی ساعت سه روز جمعه، باشه.
- چیزی بگویید که بداند بعضی از حرفهایش را متوجه نشده اید مثلا بگویید: میشه لطفا یک بار دیگه تکرار کنی، متوجه نشدم.
- سوال کنید. مثلا بپرسید: پس به نظر تو بهتر نیست با همکاران دیگر هم مشورت کنیم؟
- یادداشت بردارید و همانطور که حرف می زند بعضی از حرف های مهم او را روی کاغذ بیاورید.
خوب حالا می دانید که چرا می خواهم یک شنونده خوب و صبور باشید؟ معلومه، برای اینکه حقایق بیشتری را بدانید ، درک بهتری از اتفاقات دور و برتان داشته باشید و تجربه شما بیشتر شود.
با دیگران همدردی کنید، آدم با هوشی باشید و به مدارج بالا برسید. خوب شنیدن، یک مهارت و یک استعداد خاص است که باید آن را بیاموزید وتمرین کنید. یک شبه درست نمی شود،خودبخود هم اتفاق نمی افتد،نیاز به تمرین دارد.

کلام آخر:
امروزه شنونده دلسوز و صبور کیمیاست. با صبر و حوصله به حرف های دیگران گوش دهید و در تجربیاتشان سهیم شوید.