اهداف شرکت عبارتند از: حمایت جوامعی که ما در آنها کار می کنیم، در نتیجه ایجاد یک جامعه مرفه تر و شادتر. اینکه شهروند خوبی باشیم و موفقیت هایمان را با سازمان ها و موسسات خیریه قسمت کنیم به اندازه رعایت تساوی و حقوق و خدمت اهمیت دارد.

برنامه های ارتباطی شرکت ما خلاقانه هستند. حمایت جوامعی که در آنها کار می کنیم باعث بالا رفتن ارزش و اهمیت، ایجاد محیط سالم تر برای کار و زندگی، جوانان با سوادتر، کاسبی های کوچک اما پرسود، فرهنگی غنی تر و ملتی سالم تر می شود. بدین ترتیب جامعه ای شاد تر و خودکفا تر خواهیم داشت که بستری مناسب برای کار و تجارت است.

ارتباطات جمعی مارکز و اسپنسر شامل استخدام کارمند، کمک مالی، حمایت های مالی، عرضه عدایا، کمک به بالا بردن درآمد کارکنان و چند طرح دیگر است. بازده کلی شرکت در سال 8-1997 1/10 میلیون پوند بود و برای سال 9-1998 نیز پیش بینی 14 میلیون پوند شده است.